נכנס לאתר https://www.digwebinterface.com בכדי לשלוף את כל הרשומות אשר מופנות לדומיין.

**בדוגמה שלי נשתמש בדומיין של Sanitec.co.il**

לאחר בדיקה נקבל את התוצאה הבאה(יש להתייחס למה שממורקר)


כעת נתחבר ל-Cloudflare ונחבר את הדומיין שלנו בתוכנית Free Plan, https://dash.cloudflare.com

**לרוב** הרשומות יועברו לנו אוטומטית, יש לשים לב שהכל מועבר בצורה תקינה ולא התפספסה אף רשומה בדרך.


נלחץ על 'המשך'

אחרי זה נקבל הוראות להחליף את הרשומות NS על מנת שנוכל להתחיל לנהל את הרשומות DNS שלנו דרך Cloudflare


לאחר ביצוע כל הפעולות המבוקשות נלחץ על 'Done, Check nameservers' 

זהו, הגדרנו בהצלחה :)